Kalme veskijärv (Kalme paisjärv)

Kalme veskijärv, ka Kalme paisjärv

Valgamaal, Helme vallas, Kalme küla juures asuv avalik paisjärv

Järv asub Jõku jõel

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6428124

57°58'43" N

Y

618329

26°0'0" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 0,5 ha, keskmine sügavus 1 m, kaldajoone pikkus 1 085 m

Valgala pindala 56,8 km2

Väga kareda veega järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2020310

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/