Kallõtõ järv (Kallete järv)

Pindala: 8ha
Kaldajoone pikkus: 1208m
Maksimaalne sügavus: 6.00m
Veevahetuse skaala: keskmine (> 2 kuni 4)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.765
Long: 26.4588889


Valgamaal, Karula vallas, Lusti küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6405291

57°45'55" N

Y

646354

26°27'33" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 8 ha, suurim sügavus 6,2 m, pikkus 375 m, laius 260 m, kaldajoone pikkus 1 208 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2133100


Järve kaldad on laugjad, üldiselt kõvad, seda eriti läänekaldal. Kagukallas on madal ja soine ning lõunatippu ääristab õõtsik. Põhi on üsna mudane.

Järve vesi on kollakasroheline ja keskmise läbipaistvusega (2,2-2,8 m). Taimestik oli 1961 aastani nii hulgalt kui ka liikide arvult (18) keskmine.

Hea latika-haugi järv, kus on palju roosärge ning leidub ahvenat, kiiska ja haugi. Järves elutseb ondatra. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Linask, koger, haug, ahven, särg. /Õngitsemine, Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Hotmedia.ee