Kalajärv (Kastijärv, Mudajärv, Kolajärv)

Kalajärv, ka Kastijärv, Mudajärv, Kolajärv

Põlvamaal, Põlva vallas, Partsi ning Uibujärve külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6436293

58°1'39" N

Y

688165

27°11'8" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 1,1 ha, pikkus 110 m, laius 80 m, kaldajoone pikkus 431 m

Registri kood VEE2112200

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Viimati: mai, 2018