Kakerdi järv (Kakerdaja järv)

Pindala: 6,6ha
Kaldajoone pikkus: 1212m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.1902778
Long: 25.5313889

Järvamaal, Järva vallas, Vetepere küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6562320

59°11'25" N

Y

587532

25°31'53" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 6,6 ha, pikkus 350 m, laius 300 m, kaldajoone pikkus 1 212 m

Pehme- ja tumedaveeline järv, rabade huumustoiteline

Registri kood VEE2032300


Kakerdaja rabas asetsev ning sealt ka nime saanud järv. Järvest lõuna ja ida pool on sadadest laugastest koosnev laugastik. Järv on 5 m sügav, järskude turbaste kallastega. Põhja katab turbamuda.

Sademetest ja sooveest toituv umbjärv. Järve vesi seguneb põhjani, on pruunikaspunane ja vähe läbipaistev (1,6 m). Järves puudub igasugune taimestik. 1964 a. ei olnud järves kalu.

S. Onno järgi hõbekajakajärv, kus leidub ka sõtkast ja järvekauri. 
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Viimati: märts 2018