Kadajärv (Lossijärv, Kalajärv, Kattai järv)

Kadajärv, ka Lossijärv, Kalajärv, Kattai järv

Valgamaal, Tõrva vallas, Soontaga küla juures asuv avalik järv

Paikneb Väike-Emajõe paremal kaldal, Jõgevestest 1,5 km ida pool.

Järvest kirde pool on endine jahiloss, mille järgi järve nimetatakse ka Lossijärveks.

Keskpuntki koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6429746

57°59'32" N

Y

621624

26°3'24" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 8,5 ha, pikkus 460 m, laius 230 m, kaldajoone pikkus 1 229 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2115700

Järv on ümmarguse kujuga, ümbritsetud õõtsikuga, ainult idakallas on kõva, kõrge ning seal leidub liivast kaldavöödet. Järve ümbritseb suuremalt osalt mets.

Järv saab vett peamiselt allikatest (suured allikad paiknevad kagukalda juures) ja sissevoolavatest kraavidest. Läänekaldalt lähtuv oja viib vee Väike-Emajõkke.

Vesi on kollakasroheline, kihistumata ja üsna läbipaistev (3,0 m).

Taimestikku on keskmisel hulgal, kuid liike on samas väga palju (37). Järves toimub nõrk vee õitsemine.

Kalastik koosneb peamiselt ahvenast, särjest ja roosärjest. Olevat ka latikat, nurgu, linaskit, haugi, angerjat, kokre, lutsu ja kiiska.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Viimati: märts 2018

Hotmedia.ee