Kaasjärv

Kaasjärv

Võrumaal, Võru vallas, Sika küla juures asuv avalik järv

Paikneb Võrust 5,5 km kaugusel kagu pool

Keskpuntki koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6410548

57°47'56" N

Y

682637

27°4'20" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 3,1 ha, keskmine sügavus 5,2 m, suurim sügavus 13 m, pikkus 360 m, laius 110 m, kaldajoone pikkus 823 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2138600

Järv on orienteeritud idakirdest lääneedelasse, sügavamad kohad on järve otstes. Oru nõlvad on järve kohal järsud ja kõrged, suures ulatuses metsased, orulammil leidub heinamaad. Kaldad on suurelt osalt mudased, järsult süvenevad, kõvemat liivast kallast leidub lõuna pool.

Järve läbivool on nõrk. Vesi on heleroheline, erakordselt läbipaistev (6,0 m) ja tugevasti kihistunud. Taimestik on liigirikas, kuid keskmise rohkusega. 1971 a. leiti järvest 23 liiki makrofüüte. Järves leidus haruldast punakat penikeelt. Veepinnal oli näha rohkesti valgeid vesiroose.

Järve kalastik on liigirikas – esineb haugi, ahvenat, särge, latikat, kokre ja roosärge.

Kaasjärv kaunistab oluliselt Kasaritsa maastikku. On väärtuslik latika-haugi järvena, mõnevõrra sobib puhkekohaks.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Viimati: märts 2018