Kaasikjärv (Kaasikujärv) [Endla järvestik]

Kaasikjärv, ka Kaasikujärv

Jõgevamaal, Jõgeva vallas, Kärde küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Kinnikasvanud veekogu, vett veel vaid 0,01 ha ulatuses

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6527331  58°51'57" N
629221  26°14'24" E

Pindala 0 ha, kaldajoone pikkus 77 m

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pehmeveeline, segatoiteline

Registri kood VEE2052400

Kinnikasvanud järv Endla soostiku keskosas. Järves lokkavad pilliroog, laialehine hundinui ja kollane vesikupp. Järve nõgu on täitunud kuni 4,5 m paksuse sapropeelikihiga.

Selle madala järve hävingu põhjustas 20. sajandi algul kaevatud kraav, mis ühendas Kärde nõo Kõrtsijärve ja Kaasikjärve kaudu Mustjõega. Edasised maaparandustööd on selle segatoitelise järve peaaegu täielikult hävitanud. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Viimati: märts 2018

Vaata lisaks:

Endla järvestik