Kääriku järv (Käärike järv, Põlme järv)

Kääriku järv, ka Käärike järv, Põlme järv

Valgamaal, Otepää vallas, Kääriku küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6431677

58°0'13" N

Y

641721

26°23'50" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 19,8 ha, keskmine sügavus 2,6 m, suurim sügavus 5,9 m, pikkus 650 m, laius 550 m, kaldajoone pikkus 2 349 m

Valgala pindala 4,8 km2, veevahetus 2 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri kood VEE2105900

Asub TÜ Kääriku spordibaasi territooriumil, Otepäält 8 km edela pool. Järve absoluutne kõrgus on 126,8 m, pindala 19,3 ha, suurim sügavus (kirdenurgas) 5,9 m; (keskmine sügavus 2,6 m). Teda ümbritsevad moreenkuplid on kuni 60 m kõrgused. Ümbrus on metsane, välja arvatud läänekallas, kuhu endise Kääriku talu asemele on rajatud spordibaas. Kaldad on enamasti lausad, õõtsikulised ja mudased. Järsk kallas on kirdes Seinamäe ja lõunas ujula kohal. Põhja katab 5 m sügavune mudakiht. Järv on nõrga läbivooluga. Vesi on kollane, keskmise läbipaistvusega (2,7 m), põhjani segunev ja soojenev.

Kalastikus domineerib latikas, leidub särge, haugi, ahvenat, linaskit; esinevat ka roosärg, kiisk, koger, nurg, luts ja angerjas. 1950. aastail leidus jõevähki.

Iseloomulik pesitseja on kõrkja-roolind. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Esinevad särg, roosärg, ahven, haug, viidikas, linask, latikas. Järvest on pikemalt kirjutatud Kalastajas nr 25. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee