Kaalupi laht (Kaalupea laht, Lindulaht)

Saaremaal Kõrkküla küla juures asuv avalikult kasutatav järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6456160

58°14'4" N

Y

398768

22°16'35" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 12,9 ha, suurim sügavus 0,5 m, pikkus 1 000 m, laius 400 m, kaldajoone pikkus 3 355 m

Soolatoiteline rannikujärv

Registri kood VEE2087000

Viimati: märts 2018