Rautina järv (Kaagjärv, Rautine järv, Rautite järv)

Rautina järv, ka Kaagjärv , Rautite järv


Valgamaal Valga vallas Pugritsa küla juures asuv avalikult kasututav järv

Keskpuntki koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6403435

57°45'13" N

Y

630251

26°11'16" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Mõõtmed:

Pindala 13,9 ha, keskmine sügavus 3,3 m, suurim sügavus 4,9 m, pikkus 500 m, laius 360 m, kaldajoone pikkus 1 485 m

Valgala pindala 6,9 km2

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2132300

Järv paikneb kultuurmaastikus, Valgast 8 km ida pool. Järve vahetus ümbruses on levinud heinamaad ja võsa. Soostunud ja mudase kalda tõttu on veele ligipääs raske. Järve mõnes kohas leidub küll liivast põhja, kuid enamjaolt on siiski tegemist mudase põhjaga. Järve kirdeosas on supluskoht.

Läbivool on nõrk – sisse voolavad mõned põllukraavid, välja aga Väike-Emajõkke suubuv pisike Ravitse oja. Järves on rohkesti põhjaallikaid. Vesi on hästi segunev ja soojenev, talvine gaasireêiim on halb. Vesi on pruunikaskollane, üsna läbipaistev - kuni lendmudani (2,7 m).

Kaagjärv on taimestikult väga liigirikas (28 liiki). Järve jaoks haruldase taimena kasvas 1961 a. kagunurgas suurte hõljuvate kogumikena maksasammal „Riccia fluitans“. 1968 a. leiti järvest ka haruldast tömbilehist penikeelt.

Järve ebasoodus gaasire¾iim mõjub vaesustavalt kalastikule, milles esinevad peamiselt koger, haug ja ahven. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Viimati: märts 2018

Vaata lisaks:

Pärimus: Rautine järv