Kõrdsijärv (Partsi Kõrdsijärv, Partsi järv, Koolimaja järv, Koolijärv, Partsi Kõrtsijärv)

Kõrdsijärv (Partsi Kõrdsijärv), ka Partsi järv, Koolimaja järv, Koolijärv, Partsi Kõrtsijärv

Põlvamaal, Põlva vallas, Partsi küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 3,4 ha, kaldajoon 808 m, pikkus 310 m, laius 160 m, suurim sügavus 5 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6434842 58°0'53" N 
687545 27°10'26" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistumata, liigtoiteline
KKR kood: VEE2112800

Partsi külas, endise kooli ja kõrtsi läheduses asub ümarik järv – Partsi Kõrtsijärv. Tema absoluutne kõrgus on 50,1 m, pindala 3,4 ha ja sügavus 5 m. Järve kaldad on kõikjal kõvad ja kõrged, ainult lõuna pool laugemad, enamasti lagedad, aia- ja heinamaana kasutatavad. Põhja pool on ka tukk männimetsa. Kaldaservas on väga rohkesti linaleokive. Kaldavööde on enamasti liivane, sügavamal katab põhja muda.

Umbjärv. Tõenäoliselt on järves põhjaallikad. Vesi on suvel rohekaskollane või kollakasroheline ja vähe läbipaistev (0,4-0,9 m). Vesi on võrdlemisi hästi segunev, kuid talvel väga hapnikuvaene; järv jäävat sageli ummuksile.

1974. a. koosnes taimestik ainult 12 liigist. Igal suvel esineb massiline vee õitsemine. Zooplanktonit on vähe.

Kalastik koosneb haugist, ahvenast, särjest, roosärjest, kogrest ja mudamaimust, kusjuures eriti rohkesti olevat kahte viimast. Esineb jõevähki. Järves elutseb ondatra. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven, karp, koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977