Kõpsi tiik (Kaku paistiik)

Kõpsi tiik, ka Kaku paistiik

Valgamaal, Taheva vallas, Lutsu küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Ujuste oja (Sete oja)

Veepeegel 0,5 ha, kaldajoon 325 m, keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 2,1 m
Maht 8 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6400614 57°43'36" N 
635489 26°16'27" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2132510

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee