Jõgeva Veskijärv (Jõgeva paisjärv)

Jõgeva Veskijärv, ka Jõgeva paisjärv

Jõgevamaal, Jõgeva vallas, Jõgeva aleviku ning Liivoja ja Võduvere külade juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6516869

58°46'8" N

Y

638605

26°23'46" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Veepeegli pindala 12,7 ha, saarte pindala 1,2 ha, pindala kokku 13,9 ha, kaldajoon 6 531 m

Valgala pindala 667,3 km2

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2024820

Viimati: veebruar 2018

Vaata lisaks:

Pedja jõgi