Jaska järv (Karula Jaska järv, Jaaska järv, Jasska järv)

Jaska järv (Karula Jaska järv), ka Jaaska järv, Jasska järv

Valgamaal Valga vallas Pikkjärve küla juues asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6405436

57°46'13" N

Y

634439

26°15'33" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 14 ha, keskmine sügavus 3,2 m, suurim sügavus 4,3 m, pikkus 560 m, laius 405 m, kaldajoone pikkus 1 550 m

Valgala pindala 5,3 km2, veevahetus 3 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2131800

Karula raudteejaamast 5 km edela pool asetsev metsajärv, mille sügavus on 4,3 m (keskmine sügavus umbes 3,2 m). Sügavaim koht on järve keskosast veidi lääne pool. Kaldad on madalad ja soised. Kõrgem, paiguti liivane idakallas on kergemini juurdepääsetav. Liivast kaldavöödet leidub ka lääne- ja loodeküljel. Järve põhja katab paks mudakiht.

Nõrga läbivooluga järv, kuhu lõuna poolt suubub ojake, mis tuleb Karula Ruusmäe järvest, väljavool toimub Ratniku oja kaudu Väike-Emajõkke; leidub ka põhjaallikaid. Kollakaspruun keskmise läbipaistvusega (1,9-2,3 m) vesi soojeneb põhjani. Talvel jääb järv ummuksile.

Taimestik kattis 1961. a. peaaegu kogu järve, liike oli keskmiselt (16). Fütoplanktonit on järves vähe, selles leidub rohkem ruskvetikaid. Üsna palju on järveploome. Põhjaloomastik on rohke ja üsna mitmekesine.

Kalade hulgas domineerib ahven, leidub arvukalt särge, mudamaimu, haugi. Vähem esineb roosärge ja kokre.

Järv on väärtuslik maastikuelemendina ning sobib kalaspordi harrastamiseks ja puhkuse veetmiseks.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, haug, ahven, angerjas, linask, koger, karp. /Õngitsemine. Tln 2003/

Viimati: veebruar 2018

Vaata lisaks:

Ura oja (Mürgi oja)