Järveotsa järv (Turvaste Järveotsa järv, Järvetsa järv, Järvatsi järv)

Järveotsa järv (Turvaste Järveotsa järv), ka Järvetsa järv, Järvatsi järv

Harjumaal Sau vallas Siimika küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6550841

59°5'46" N

Y

508885

24°9'18" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 16,5 ha, keskmine sügavus 2,1 m, suurim sügavus 6,3 m, pikkus 800 m, laius 300 m, kaldajoone pikkus 1 819 m

Valgala pindala 0,7 km2, veevahetus 1 kord aastas

Pehme- ja heledaveeline järv, segatoiteline

Registri kood VEE2040100


Põhja-lõuna suunas piklik järv Ellamaa raudteejaamast põhjaloode pool. Järve absoluutne kõrgus merepinnast on 41,7 m. Läänekaldal kerkib vallseljak männimetsaga, põhjaotsa juures on Järveotsa talu ase. Idakallast ääristab raba, mille taga kerkib teine põhja-lõunasuunaline seljak. Järve lõunaotsa ümbritseb soine lehtmets. Järve kaldad on läänes ja põhjas kõvad, mujal madalad ja soised, paiguti õõtsikulised. Vesi süveneb järsult. Põhja katab enamasti paks mudakiht. Liivast põhja leidub üksnes põhjakalda juures.

Vesi on oliivroheline kuni kollakasroheline, vähese läbipaistvusega (0,6-0,8 m) ning võrdlemisi vähe kihistunud.

Kalastik ei ole kuigi liigirikas. Esinevad mudamaim ja koger, leiduvat ka ahvenat, karpkala, rünti ja särge. Varem on olnud järves jõevähki
. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Taimestik on liigivaene ja vähene (7). Domineerib kaldaveetaimestik, mis esineb keskmiselt 5-8 meetrise vööndina peaaegu kogu kaldajoone ulatuses. Peaosa etendab pilliroog, millele vähesel hulgal lisandub tarnu, ahtalehist hundinuia jt. Ujulehtedega taimestik moodustab järve lääneservas peaaegu pideva vööndi. Enim levinud on väike vesiroos. Leidub ka ujuvat penikeelt. / Eesti järved 1968 kirjastus „Valgus“/

 Suhteliselt lihtsasti autoga ligipääsetav veekogu. Särg, ahven, haug, koger. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Eesti järved 1968 kirjastus „Valgus“

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Viimati: veebruar 2018