Tsäpsi järv / Järvemäe järv (Järveoja järv)

Tsäpsi järv / Järvemäe järv, ka Järveoja järv

Võrumaal Vastseliina vallas, Viitka küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6396874

57°40'11" N

Y

698370

27°19'30" E

 Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 10,2 ha, pikkus 630 m, laius 380 m, kaldajoone pikkus 1 876 m

Pehme- ja tumedaveeline järv segatoiteline

Registri kood VEE2145400

Vastseliinast 7 km lõunakagu pool, orientatsiooniga põhjast lõunasse. Ümbruses on levinud põllustatud moreenmaastik, mis paiguti tõuseb üsna kõrgele. Näiteks põhja pool kerkib Tsirgumägi, Kõomägi jt. mägesid, lääne pool Järvemägi. Ka järve enda absoluutne kõrgus on 203 m. Lääne ja põhja pool on kõvad mineraalkaldad, mille ääres peale liiva näha ka sinisavi. Järve põhja katab muda.

Umbjärv, mida paisutab Vastseliina-Misso tee tamm. Vesi on kollakaspruun, keskmiselt läbipaistev (1,7 m).

Taimi oli 1970. a. järves vähe, samuti ka liike (10). Kalastik on liigivaene, peamiselt esinevad ahven ja särg – leidub ka haugi ja üksikuid kokri. Kunagine rohke jõevähk on välja surnud.

Tänu oma asupaigale on hinnatav supluspaik.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Viimati: veebruar 2018