Järveküla järv

Saaremaa, Mujaste, Järveküla ja Kavandi külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6493930

58°34'47" N

Y

430846

22°48'40" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 5,3 ha, kaldajoone pikkus 2 029 m

Väga kareda veega järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2062200

Viimati: veebruar 2018

Vaata lisaks: