Järva-Jaani järv

Järva-Jaani järv

Järvamaal Järva vallas Järva-Jaani alevi juures asuv avalik tehisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6546156

59°2'26" N

Y

607514

25°52'23" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 6,4 ha, maht 50 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 337 m

Valgala pindala 1 km2

Kalgiveeline ning rohketoiteline järv

Registri kood VEE2054830

Tehisveekogu, mis asub alevikust lääne pool sooheinamaal. Veehoidlat ümbritseb vähekasutatav luhaniit. Õitsev luhaniit on väga kaunis vaatepilt ning ökoloogiliselt mitmekesine elupaik. Siin võib kuulda haruldaseks jäänud rukkirääku. Järve ümbrus on kohalikele elanikele suvitus- ning automatkajatele peatuspaigaks.  http://www.eestigiid.ee/?CatID=93&ItemID=1179

Särg, ahven, haug, linask. /Õngitsemine. Tln 2003/

Viimati: veebruar 2018