Järelvastne (järellarv)

Kaladel rebukoti kadumise ja moonde vaheline arengujärk.