Janokjärv (Jänukjärv, Janutjärv, Jaanekjärv)

Janokjärv, ka Jänukjärv, Janutjärv, Jaanekjärv

Põlvamaal, Kanepi vallas, Piigaste küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6443155

58°5'51" N

Y

667677

26°50'39" E

 Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindal 11,3 ha, keskmine sügavus 3,7 m, suurim sügavus 9,3 m, pikkus 680 m, laius 280 m, kaldajoone pikkus 1 694 m

Valgala pindala 23,2 km2, veevahetus 13 korda aastas

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2109400

Põlva maakonnas, Otepää kõrgustiku kirdenurgas, Kanepist umbes 13 km põhjakirde pool, asub 11,0 ha suurune ja 9,3 m sügavune Jänukjärv (keskmine sügavus 3,7 m). Järv paikneb kirde-edelasuunalises Piigaste ürgorus, mille ümbruses on üsna tiheda asustusega kultuurmaastik. Orulammil (79,4 m üle merepinna) paikneva Jänukjärve kaldad on madalad, kohati soostunud ja mudased, ainult järve kirdeosas on liivast kallast, mis Tartu aparaaditehase sauna juures moodustab hea supluskoha. Järve põhi näib üsna suures ulatuses olevat kõva ja liivane, isegi sügavama koha piirkonnas on mudakiht võrdlemisi õhuke.

Läbivoolujärv, millesse toob vett edelast tulev allikaline oja, väljavooluks aga on kirdesse suunduv Tsähkna ehk Piigaste oja, mis voolab Levi jõe kaudu Ahja jõkke.

Roheka tooniga kollakaspruun vesi on vähe (1,4 m) läbipaistev ja tugevasti kihistunud. Olulised erinevused olid ka vastavate kihtide hapnikusisalduses.

Taimestik võrdlemisi liigivaene. Kaladest esineb järves kiisk, särg, ahven ja haug.

Muistend jutustab, et Kalevipoeg olevat Jänukjärve tühjaks joonud. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Viimati: veebruar 2018

Vaata lisaks:

Piigaste oja
Pärimus: Janutjärv (Janukjärv)