Jaanuse järv (Pikkjärv)

Jaanuse järv, ka Pikkjärv

Valgamaal, Otepää vallas, Pedajamäe ning Pühajärve küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6438309

58°3'43" N

Y

644970

26°27'23" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 9 ha, pikkus 650 m, laius 250 m, kaldajoone pikkus 1 531 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2103800

Järve ümbritsevad põllud, järskudel orunõlvadel kasvab lepik. Loodenurga juures on ujumisvõimalus. Veepeeglit ümbritseb õõtsikuriba.

Jaanuse järv on kalarikas. Tähtsal kohal on latikas ning saadud on isegi koha. Tavalised asukad on haug ja ahven, särg, roosärg ka linask. 1969 a. leidus järves vähki.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, latikas, linask, koger. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

Viimati: veebruar 2018