Jõnni järv (Väike Külaaseme järv)

Tartumaal, Konguta vallas, Külaaseme külas asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1,6 ha, kaldajoon 470 m, pikkus 130 m, laius 110 m, keskmine sügavus 3,3 n, suurim sügavus 5,2 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6463100 58°17'7" N 
642193 26°25'28" E 

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Väga kareda veega; kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood: VEE2092000

Jõnni järv on vaevalt 1,1 ha suurune ja 5,2 m sügavune soiste kallastega järv Külaaseme külas, Karijärvest 300 m lõuna pool, umbes 34 m merepinnast kõrgemal.

Väljavool Külaoja kaudu Karijärve. Veepeeglit piirab taimestikuring. Fütoplanktonit on suhteliselt vähe, zooplankton on rikkam. Viimases leidub haruldasi vesikirbulisi.

Kaladest on põhilise tähtsusega latikas, särg ja roosärg.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
Viimati: veebruar 2018