Immaku järv (Immakjärv)

Immaku järv, ka Immakjärv

Võrumaal Rõuge vallas Pulli küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6390643

57°37'0" N

Y

691848

27°12'39" E

 Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 3,5 ha, pikkus 310 m, laius 190 m, kaldajoone pikkus 857 m

Registri kood VEE2154900

Immaku järv moodustab koos Saarjärve ja Pullijärvega väikese järverühma, mis on oja kaudu ühenduses Pedetsi jõega.

Särg, ahven, kiisk, haug, viidikas, linask, latikas, luts, koger

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Viimati: veebruar 2018