Imatu järv (Immatu järv)

Imatu järv, ka Immatu järv

Ida-Virumaal, Alutaguse vallas, Imatu küla juures asuv avalik järv

Paikneb Iisakust 8 km ida pool Ristikivi soos

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6556908

59°6'17" N

Y

698146

27°27'34" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 28,2 ha, keskmine sügavus 1,7 m, suurim sügavus 2 m, pikkus 720 m, laius 540 m,  kaldajoone pikkus 2 010 m

Valgala pindala – 4,9 km2, veevahetus – 3 korda aastas

Pehme- ja tumedaveeline järv, segatoiteline

Registri kood VEE2035300

Järv paikneb Peipsi nõo alal ja vabanes vee alt Peipsi jääpaisjärve taandumisel. Järve kaldad on madalad, soostunud, ümberringi kasvab rabamännik. Ainult kagu pool tõuseb kõrgem Järvemäe kriiva.

Väga nõrga läbivooluga ja mudase põhjaga järv. Saab oma vee ümbritsevast soost ning väljavool toimub idakaldalt kraavi kaudu Parani ojasse, mis suubub Peipsisse voolavasse Alajõkke.

Järve vesi seguneb ja soojeneb suvel tugevasti (üle 21 kraadi), on punakaspruun, vähese läbipaistvusega (1,1 m). Taimestikku on järves vähe. Suvel toimub järves sinivetikate õitsemine.

Kaladest on ahvenat, tõenäoliselt ka haugi. 
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Viimati: veebruar 2018
Hotmedia.ee