Hutita veskijärv (Utita Veskijärv)

Hutita veskijärv, ka Utita veskijärv

Võrumaal, Võru vallas, Hutita küla juures Võhandu jõel asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6419262

57°53'6" N

Y

662591

26°44'29" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Veepeegli pindala 2,1 ha, saarte pindala 0,4 ha, pindala kokku 2,5 ha, suurim sügavus 3 m, kaldajoone pikkus – 1 586 m

Registri kood VEE2076710

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Viimati: veebruar 2018