Hurmi järv (Külajärv)

Pindala: 6,1ha
Kaldajoone pikkus: 1354m
Maksimaalne sügavus: 6.00m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.0075
Long: 26.8877778


Põlvamaal, Kanepi vallas, Hurmi küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6433274

58°0'27" N

Y

670676

26°53'16" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 6,1 ha, suurim sügavus 6,1 m, pikkus 600 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 1 354 m,

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ja rohketoiteline

Registri kood VEE2110400

"Puskarust 2,5 km läänes asuv kirde-edela suunas piklik järveke. Kagu- ja loodekallas on kõrged, moreensed, järve otstes on kallas madalam, soostunud ja veele tungib õõtsik. Kallastel asuvad talud ja põllud. Kaldavööde on valdavalt liivapõhjaline, paiguti on vees ridamisi linaleokivid. Sügavamal on põhi kaetud peeneteralise pruuni mudaga.

Läbivool on väga nõrk. Sissevool toimub edelast, kirdeotsast väljuv ojake viib Ahja jõkke.

Ehkki järv on madal, ei segune vesi mõnel suvel hästi. Vesi on kollakasroheline kuni roheka tooniga pruunikaskollane ja vähe läbipaistev (0,9-1,1 m).

Taimestik on vähene ja liikide arvult keskmine. Taim- ja loomhõljum on rikkad; põhjaloomastik keskmise rikkusega. Ehkki vesi on tume, on leitud isegi järvekarpe.

Võrreldes 1961. a. on järve kalastik märgatavalt vaesunud. 1973. a. elutsesid järves haug, ahven, särg ja koger, arvatavasti ka mudamaim. vanasti on järves olnud jõevähki.

Praegu on järv väärtuslik eelkõige õngitsemis- ja supluskohana."
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, linask, karp. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/