Holstre järv (Ollikoja järv, Õllekoja järv, Koolijärv)

Holstre järv, ka Ollikoja järv, Õllekoja järv, Koolijärv

Viljandimaal Viljandi vallas Holstre küla juures asuv avalik järv; paikneb Holstre kooli pargi serval.

Kaldad on paiguti kõvad, paiguti pehmemad, aeglaselt tõusvad. Lõunakaldal asub park koolimaja ja liivase supluskohaga, mujal on levinud põllud. Kaldaservas leidub linaleokive. Järve põhi on sügavamal mudane.

Keskpunkti koordinaadid: 

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6460708

58°16'33" N

Y

599130

25°41'22" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 3,5 ha, suurim sügavus 11 m, pikkus 350 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 813 m,

Keskmise karedusega kihistunud järv, rohketoiteline

Registri kood VEE2090400

"Järve kaldad on paiguti kõvad, paiguti pehmemad, aeglaselt tõusvad. Lõunakaldal asub park koolimaja ja liivase supluskohaga, mujal on levinud põllud. Kaldaservas leidub linaleokive. Järve põhi on sügavamal mudane.

Umbjärv, mis kunagi varem on olnud kraavi kaudu ühenduses kinnikasvava Viinakoja järvega teispool maanteed. Nähtavasti esineb järves allikaid. Vesi on väga tugevasti kihistunud. 1972 a. juulis oli vee pinna- ja põhjakihi temperatuuri vahe 18,7 kraadi. Juba 2-3 m sügavuses kadus veest hapnik. Järve kollakasroheline või rohekaskollane vesi on keskmise läbipaistvusega (1,7-2,7 m).

Taimestik on vähene ja üsnagi liigivaene (15 liiki).

Holstre järves oli 1950. aastail võrdlemisi rohkesti jõevähki. Vähid olid nakatatud Ida- ja Lõuna-Eestis väga haruldase koorikuparasiidiga Branchiobdella parasita.

Holstre järv olevat üsna hea kalajärv, kus leidub ahvenat, särge, haugi, latikat, kiiska ja kokre. Olevat saadud isegi 8 kg raskune latikas.
" /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Sügav järv. Särg, ahven, haug, latikas, kiisk, koger, harvemini linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/


Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Viimati: veebruar 2018