Hindaste järv (Hinduste järv, Indaste järv)

Pindala: 55,9ha
Kaldajoone pikkus: 4329m
Keskmine sügavus: 1.00m
Maksimaalne sügavus: 1.00m
Veevahetus: 2 korda aastas
Veevahetuse skaala: keskmine (> 2 kuni 4)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.1472222
Long: 23.7941667

Läänemaal Lääne-Nigula vallas Hindaste ning Variku külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6556662

59°8'54" N

Y

488229

23°47'39" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 56,6 ha, keskmine sügavus 1 m, suurim sügavus 1,5 m, pikkus 1 420 m, laius 1 120 m, kaldajoone pikkus 4 338 m

Valgala pindala 6,2 km2, veevahetus 2 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Järv asub Nõvalt umbes 10 km kagu pool, soostunud tasandikul. Pärast korduvat allalaskmist (1939. ja 1960. a.) on järv muutunud väga madalaks (suurim sügavus umbes 1 m) ja märgatavalt väiksemaks (1953. a. oli järve pindala 124 ha, nüüd 80 ha ümber). Läänes ja põhjas ulatub järveni raba, mujal on puisniidud ja tasandikud. Kaldad on madalad, enamasti mudased või turbased, ääristatud õõtsikuga või tiheda kaldaveetaimestikuga. paaris kohas ida- ja kirdekaldal on kaldavööde kõvem, liivane või kivine. Põhja katab 1-2 m paksuse kihina savil lasuv tumepruun muda, vees on ka rampu ja roikaid.

Läbivool pole kuigi tugev. Vesi vahetub kaks korda aastas. Vesi on pruunikasroheline või kollakaspruun, vähe läbipaistev (0,5 m, põhjani), hästi segunev ja soojenev. Suvel on vees hapnikku rahuldaval määral, talvel jääb järv ummuksile.

Taimestiku liike oli 1953 a. keskmiselt (19). 

Enne viimast allalaskmist domineerisid järves koger ja linask, leidus ahvenat, särge, haugi, olevat ka roosärge, kiiska ja luukaritsat. Veelindudest on on järvel kohatud järvekauri, tuttvarti, jõgitiiru, sinikael-parti, rästas-roolindu ja röövtiiru
. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Väikese valgala ning nõrga läbivooluga järv. Sissevool toimub ümbritsevatelt heinamaadelt nelja kraavi kaudu, mõnevõrra valgub järve ka rabavett. Kagukalda lähedal leidub põhjaallikaid.

Taimestik järves on väga rohke, taimeliikide arv aga keskmine (19). Domineerib kaldaveetaimestik. Enim esineb ahtalehist hundinuia, pilliroogu, konnaosi ning tarnaid. / Eesti järved 1968 kirjastus „Valgus“/

 Särg, haug, ahven, koger, linask, latikas, kiisk. /Õngitsemine, Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Eesti järved 1968 kirjastus „Valgus“

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Viimati: veebruar 2018