Hilläkeste järv

Hilläkeste järv, ka Meremäe paisjärv, Tsirgu paisjärv

Võrumaal Setomaa vallas Hilläkeste küla juures asuv avalik paisjärv. Järvest lähtub Hilläkeste oja.

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6406819

57°45'21" N

Y

705104

27°26'47" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 1,6 ha, keskmine sügavus 2,1 m, maht 55 tuh m3, kaldajoone pikkus 717 m,

Valgala pindala 1 km2

Registri kood VEE2046020

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Viimati: veebruar 2018