Herilase vastne

Herilase vastne
Herilase (maaherilase, metsaherilase, vapsiku jt) vastset kasutatakse püügil samade kalade jaoks ja samamoodi nagu kärbsetõuku. Seejuures ei tohi vastne olla liiga “küps” - niisugust kalad ei võta. Vastseid hangitakse herilasepesadest varahommikul või hilisõhtul, mil herilased pole eriti kurjad.

Vastse arengujärgud
 

Allikad:
http://green-paged.narod.ru/Drygoe.htm
Viimati: veebruar 2018