Hatsikõ järv (Hatsike järv)

Hatsikõ järv, ka Hatsike järv

Põlvamaal, Kanepi vallas, Kooraste küla juures asuv looduslik järv

Keskpunkti koordinaadid: 

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6427560

57°57'43" N

Y

655944

26°38'6" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 1,5 ha, suurim sügavus 6 m, pikkus 150 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 463 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, segatoiteline

Registri kood VEE2123500

"Kooraste Suurjärvest vahetult loode pool asuv pisijärv, Truuta aheljärvestiku kõige kagupoolsem veekogu. Pindala on 1,5 ha, suurim sügavus keskkohas 6,0 m (keskmine sügavus 3,3 m). Järve ümbritseb enamasti mets, põhi on mudane, läbivool märgatav.
Vesi on kihistumata, kollase värvusega ja keskmise läbipaistvusega (1,7 m).
Hinnatav aheljärvestiku komponendina ja maastiku kaunistajana – mõnevõrra kasutatav kalastamiseks."
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/