Härjanurme paisjärv (Härjanurme veskijärv)

Pindala: 4,9ha
Kaldajoone pikkus: 2446m
Veevahetuse skaala: väga tugev (> 10)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.6866667
Long: 26.3702778

Jõgevamaal, Jõgeva vallas, Pakaste ning Jõune külade juures asuv avalik paisjärv. Järve läbib Pedja jõgi.

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6507512

58°41'7" N

Y

637369

26°22'8" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 5,7 ha, kaldajoone pikkus 3 019 m

Valgala pindala 723 km2

Kalgiveeline ning rohketoiteline järv

Registri kood VEE2061130

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Viimati: veebruar 2018

Vaata lisaks:

Pedja jõgi