Hanija järv

Hanija järv

Võrumaal Rõuge vallas Hanija ning Palujüri küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid: 

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6394159

57°39'9" N

Y

681658

27°2'36" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 3 ha, keskmine sügavus 3,2 m, suurim sügavus 5,7 m, pikkus 340 m, laius 140 m, kaldajoone pikkus 822 m

Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2150700

Järv paikneb kultuurmaastikus. Nõo veerud tõusevad kõrgemale ida- ja lääneosas. Kaldaserv on kõikjal soostunud ja õõtsikuline, põhi kaetud pruuni sapropeeliga.
Vett toovad järve loode- ja idaosas sissevoolavad ojakesed, väljavooluks on läänekaldalt Palujüri järve viiv kraav.
Vesi on võrdlemisi hästi segunev. Vee värvus on punakaspruun ja läbipaistvus keskmine (1,6-2,0 m).
Taimestik ei ole kuigi liigirikas (16 liiki). Kalastiku moodustavad särg, ahven, luts, roosärg, kiisk ja koger. 
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/


Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

Viimati: veebruar 2018