Hainjärv (Haanja järv)

Hainjärv, ka Haanja järv

Võrumaal, Rõuge vallas, Ruusmäe küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6394079

57°39'3" N

Y

683930

27°4'52" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 3,6 ha, pikkus 260 m, laius 180 m, kaldajoone pikkus 723 m.

Registri kood VEE2152800

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

Viimati: veebruar 2018