Golfi hoovus

Golfi hoovus


soojade hoovuste süsteem Atlandi ookeani põhjaosas. Tekib Florida väina lõunaosas Mehhiko lahe äravooluhoovusena, sellest on tulnud ka hoovuse nimetus (ing Gulf Stream ‘lahehoovus’), liigub põhjasuunas piki Põhja-Ameerika läänerannikut Newfoundlandi Suurmadalani. Sealt edasi läheb sujuvalt üle Põhja-Atlandi hoovuseks.

Florida väinas on Golfi hoovuse vooluhulk 25 mln m3/s, mis on kogu maailma jõgede äravoolust 20 korda suurem.

Ookeanis ühineb Antilli hoovusega ja 38. põhjalaiuskraadidel jõuab vooluhulk kuni 82 mln m3/s.
Golfi hoovuse lõunaosa laius on 75 km, voolumassi paksus 700–800 m, kiirus kuni 10 km/h, veetemperatuur pinnal +24..+28°C.  Newfoundlandi Suurmadala piirkonnas on Golfi hoovuse laius kuni 200 km, kiirus kuni 4 km/h, veetemperatuur pinnal +10-20°C.
Newfoundlandi Suurmadala lõunaserval kohtub Golfi hoovus külma Labradori hoovusega, mille piiril toimub pinnavete segunemine.
Golfi hoovuse süsteemi koosseisus kuuluvad ka tema harud – Norra hoovus, Irmingeri hoovus ja Nordkapi hoovus. Teravmägedest põhja pool moodustab Põhja-Jäämeres sooja vahekihti, mis ulatub Barentsi merre.

Soe Golfi hoovus mõjutab oluliselt Atlandi ookeani põhjaosa, Põhja-Jäämere ning Euroopa kliimat.

Vikipeediahttp://et.wikipedia.org/wiki/Golfi_hoovus

Mereleksikon

Vaata lisaks:

Põhja-Atlandi hoovus
Hoovus
Hotmedia.ee