Gamefish ja panfish

gamefish (game fish) ja panfish (pan-fish) 

Ingliskeelsest, eeskätt Põhja-Ameerika kalastusruumist pärinevad mõisted, millega iseloomustatakse teatavaid saagikalu ja ka püügiviise: tegusõnadena vastavad neile gamefishing ja panfishing.

Game fish ehk eesti keeles mängukala, on kala, keda püütakse püüginaudingu saamiseks. Tabatud mängukala võib olla nii toiduks tarvitatud kui ka vabastatud.Kattub eesti keeles enam-vähem mõistetega spordikala või huvipüügi-kala, gamefishing aga sport- või huvikalastusega.

Mõistet kasutatakse ka ametlikus keeles: nt sisaldub see rahvusvahelise ühenduse International Game Fish Association (IGFA) nimetuses. IGFA avaldab igal aastal rekorditabeleid suurimate tabatud "mängukalade" kohta (ligi 400 erinevat kalaliiki) ja korraldab rahvusvahelisi tiitlivõistlusi.

Omaette mõistetena on kasutusel big game fish ja big game fishing: silmas peetakse eriti suuri sportkalu (tuunid, marliinid jm) ja nende tabamist.

Panfish on gamefishi alammõiste: otsetõlkes tähendab see pannikala - kala, mis on nii väike, et mahub tavamõõdus pannile, kuid küllalt suur, et teda püüda. Samas kirjeldatakse selle sõnaga kalaliike, kes on tõepoolest maitsvad just pannil praetuna. Põhja-Ameerikas kuulub panfishi mõiste alla tavaliselt rida kalaliike päikeseahvenate ja krappide perekondadest. Termin panfishing tähendab nende kalade püüdmist.


panfish guide
Põhja-Ameerika "pannikalu"

Mõistet pannikala kasutavad ka eesti kalastajad: siin tähendab see enamasti keskmisi või keskmisest suuremaid ahvenaid (nii 150-300g).
Viimati: jaanuar 2018    

Allikad:
http://en.wikipedia.org/wiki/Game_fish
http://en.wikipedia.org/wiki/Panfish  

Vaata lisaks:

IGFA test õngenööridel
IGFA