EVA

EVA


Akronüüm Eesti Veeteede Ameti nimetusest; Eesti rannavalve-, pääste-, ja lootsilaevade, puksiiride, jäämurdjate jt aluste tähis, millele lisatakse kolmekohaline number (nt EVA-002, EVA-100).

Mereleksikon
Hotmedia.ee