Estonia järv (Estonia paisjärv, Hundiaugu paisjärv)

Estonia järv, ka Estonia paisjärv, Hundiaugu paisjärv

Raplamaal, Kehtna vallas, Saunaküla küla juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6536164

58°57'43" N

Y

545369

24°47'18" E

Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond

Pindala 1,3 ha, kaldajoone pikkus 482 m. Valgala 1 km2

Registri kood VEE2029230

Veehoidla saab toite maaparandussüsteemi peakraavist (Sõmeru pkr.) ning ülevoolu kaudu juhitakse vesi Kuusiku jõkke.

Kaladest on paisjärves särg, ahven, haug, koger.


Allikad: http://register.keskkonnainfo.ee/

Jaanuar 2018