Eril (soril) käimine

Kuusalu kihelkonna rannikualal kehtinud tava, millega sulastel ja teenijatel lubati peremehe püünistega pühapäeviti oma tarbeks kala püüda.

Mereleksikon, lk 69