Erastvere järv

Erastvere järv

Põlvamaal, Kanepi vallas, Erastvere küla juures asuv avalik järv

 

Pindala 15,7 ha, keskmine sügavus 3,5 m, suurim sügavus 9,7 m, pikkus 825 m, laius 290 m, kaldajoone pikkus 1 904 m

Valgala pindala 4,6 km2, veevahetus 2 korda aastas

Järvest saab alguse Ahja jõgi.

 

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6429947

57°58'48" N

Y

664735

26°47'6" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pehmeveeline ning rohketoiteline järv

Registri kood VEE2122800

Otse Kanepi külje all, vaevalt 1,5 km kagu pool paiknev  kirde-edela suunas piklik orujärv. Segametsa ja pargiga kaetud oru veerud tõusevad kuni 15 m kõrgusele. Suurima sügavusega on järv laiemas edelaosas. Kaldad on valdavalt kõvad, põhi paiguti liivane, kaldavees võib näha linaleokive. Kagukaldal pargi kohal saab ujuda. Sügavamal on põhi väga mudane, täis rampu.
Lähtejärv, mis annab alguse kirdenurgast väljuvale Ahja jõele. Toitub sademetest ja põhjaallikatest. Vesi on tugevasti temperatuuri ja hapniku poolest kihistunud (põhjakihid on ilma hapnikuta). Vesi on kollakasroheline ja vähe läbipaistev (1,4 m).
 Taimestikku on järves keskmiselt, fütoplankton rohke.
 Kalastik on liigirohke - leidub ahvenat, latikat, särge, haugi, lianskit, roosärge, kokre ja lutsu. 
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

Jaanuar 2018