Ennuse järv (Eenuse järv)

Pindala: 5ha
Kaldajoone pikkus: 1102m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.0391667
Long: 25.8813889

Valgamaal Tõrva vallas Möldre ja Voorbahi küla juures asuv avalik järv; Riidajast 6,5 km lõunaedela pool.

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6434609

58°2'19" N

Y

611151

25°52'55" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 5 ha, kaldajoone pikkus 1 102 m

Registri kood VEE2020350

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

Jaanuar 2018
Hotmedia.ee