Engli järv (Engle järv, Tiklase järv, Tihklase järv, Tiglase järv, Tikliste järv, Tiglitsa järv)

Pindala: 7ha
Kaldajoone pikkus: 1060m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.7205556
Long: 27.5133333

Engli järv, ka Engle järv, Tiklase järv, Tihklase järv, Tiglase järv, Tikliste järv, Tiglitsa järv, 

Võrumaal, Setomaa vallas, Tiklasõ küla juures asuv avalik järv

Pilt:Engli 2 2011.jpg Foto: Zosma

Keskpunkti koordinaadid: 

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6403122

57°43'15" N

Y

709293

27°30'48" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 7,7 ha, pikkus 380 m, laius 290 m, kaldajoone pikkus 1 126 m

Pehmeveeline ning segatoiteline järv

Registri kood VEE2145700

Järv on põhja-lõuna suunas pikliku kujuga. Ida pool ulatub järve poolsaar. Kaldad on madalad, kaetud rabastunud männikuga. Ainult idakaldal, Engle talu lähedal, leidub ilus liivane supluskoht.

Põhja katab helbeline muda. Mudast tuleb välja kände ja rampu, selle tõttu peab rahvas veekogu "põlenud järveks", mis on tekkinud soo põlemise järel. Kalda lähedal leidub linaleokive. Endine umbjärv, mis toitub peamiselt sademete veest.

Järve vesi on pruunikaspunane, vähe läbipaistev (1,5 m) ja soojeneb suvel hästi. Talvel esineb hapnikupuudus.

Järv on taimestikuvaene, ka taimeliike esineb vähe (10). Zooplanktonit on järves rohkesti. Leidub palju konnakulleseid.

Kalastik koosneb ahvenast ja haugist, varem olnud palju kokre ja karpkala. Tsaariajal olevat Engle talu peremees saanud igal aastal kokrede müügist 200 rubla. Püükides olnud isegi umbes 14 kg raskusi karpkalu.

Maastikuelemendina ja heade suplemisvõimalustega puhkekohana on Engle järv üsna väärtuslik.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

Jaanuar 2018