Eluvorm (biomorf)

Eluvorm, ka biomorf

Ökoloogiamõistena organismide rühm, mis evolutsiooni käigus on omandanud suhteliselt sarnased ökoloogilis-morfoloogilised kohastumused. Eluvormide klassifitseerimisel tavaliselt süstemaatilist ja fülogeneetilist aspekti ei rõhutata. Ökoloogias kasutatakse mõistet "eluvorm" enamasti taimede puhul. Nõukogudeaegses kirjanduses on taimede eluvorme käsitletud mõiste all "ökobiomorfid".
Laias laastus võib organismid jaotada eluvormideks elamiskeskkonna (vesi, muld, õhk) järgi.
Kalade puhul võime rääkida näiteks röövkaladest, lepiskaladest, öise eluviisiga kaladest jne.