Egeri järv

Egeri järv

Valgamaal, Tõrva vallas, Holdre küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6425832

57°57'43" N

Y

602123

25°43'31" E

 Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 2,5 ha, pikkus 300 m, laius 160 m, kaldajoone pikkus 758 m

Keskmise karedusega kihistumata järv segatoiteline

Registri kood VEE2114300

Kagu-loode suunas pikliku järve kõrgus merepinnast umbes 42 m. Järv on madal, millele viitab seegi, et peaaegu kogu veepeeglit katab ujulehtedega taimestik. Kaldad on pehmed ja mudased, kaugemal maapind tõuseb. Kunagist kõrgemat veetaset näitab kuivaks jäänud vana järvenõgu, kus praegu kasvavad suured lepad. Järve põhi on nähtavasti väga mudane.
Sissevool järve on loodest tuleva ojakese kaudu, välja voolab kagunurgast Õhne jõkke suubuv oja.
Taimeliike keskmiselt (17). 

Kaladest leidub järves ahvenat, särge ja haugi./Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Jaanuar 2018