Edejärv (Hatiku Edejärv, Hatike Tagajärv, Hatiku järv, Hatiko järv)

Edejärv (Hatiku Edejärv), ka Hatike Tagajärv, Hatiku järv, Hatiko järv

Põlvamaal, Põlva vallas, Aarna küla juures asuv looduslik järv. Avalik veekogu

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6442692

58°5'25" N

Y

675217

26°58'17" E

 

Vesikond:Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 1,6 ha, pikkus 180 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 511 m

Registri kood VEE2109600

Särg, haug, koger, linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/