deklinatsioon

deklinatsioon ehk magnetiline deklinatsioon, ka v a r i a t s i o o n  (lad declinatio ‘kõrvalekaldumine’)

1. Horisontaalne nurk geograafilise ja magnetilise põhjasuuna vahel.

Magnetiline deklinatsioon ei ole konstant, vaid on erinev maailma eri paigus ning muutub aja jooksul ka samas kohas. Magnetiline põhjapoolus muudab aja jooksul oma asukohta, sellest ka muutused deklinatsioonis. Deklinatsioon loetakse positiivseks, kui magnetpoolus on idapoolsem kui geograafiline poolus ning negatiivseks kui magnetpoolus jääb põhjapoolusest lääne poole.

2. Taevakeha nurkkaugus taevaekvaatorist, üks taevasfääri ekvaatorilisi koordinaate.