Churchill (Hudson)

Churchill'i jõgi (Hudsoni laht), (pr. Rivière Churchill),

jõgi Kanada keskosas; algab Churchilli järvest, 1609 km, jõgikond 281,300 km²; voolab peamiselt metsa- ja tundratasandikel, suubub Hudsoni lahte; rohkesti järvelaadseid laiendeid, mida ühendavad kärestikulised jõeosad; parvetatav. Jõgi on nimetatud kunagise Hudsoni Lahe Kompanii juhataja John Churchilli auks (17. saj lõpul). Kanadas on teinegi Churchilli nimeline jõgi, mis suubub Atlandi ookeani - neid teineteisest eristamaks kirjutatakse jõe nime taha tavaliselt sulgudesse suubumispaik.

Hudsoni lahte suubuva Churchilli jõügikond

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Churchill_River_(Hudson_Bay)