Chari jõgi

Jõgi Aafrikas, 1450 km (koos Ouhamiga). Algab mitme lähtejõena Adamaua mägismaa idanõlvult, on alamjooksul T¹aadi ja Kameruni piiriks, suubub T¹aadi järve, suudmes on delta. Laevatatav üle 860 km. Kalarikas, kohalikul kalapüügil on piirkonnale oluline tähtsus. Tuntuim ja hinnatum saagikala on Niiluse lates.

ENE, 1.kd, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Chari_River

Detsember 2017