Bug

Bug, L ä ä n e - B u g (poola Bug, ukraina Західний Буг, valgevene Заходні Буг), 


jõgi Ukraina, Valgevene ja Poola aladel.
Saab alguse Podoolia (Volõõnia) kõrgustikult, suububVarssavist veidi põhja pool Narewisse ja koos viimasega Vislasse. Pikkus 772 km (ENEs 831 km), erinevus tuleneb sellest kas pikkust loetakse Narewi või Vislani: esimesel juhul loetakse Bug Narewi lisajõeks, teisel juhul Narew Bugi lisajõeks. Kanalite kaudu ühenduses Pripjati ja Nemunase jõgikonnaga.

Jääkattes 3 kuud. 
Osa jõest moodustab Poola ja Euroopa Liidu idapiiri. Bugi ääres asub Brest.

ENE, 1 kd; Vikipeedia
Hotmedia.ee