brass

brass (holl bras)


1. raa nokka kinnitatud taglasetross või –tali raa ning raapurje asendi muutmiseks rõhttasandis,

2. spinnakeri halsinurga külge kinnitatud liin spinnakeri seadmiseks tuule järgi.

ENE, 1. kd 
Hotmedia.ee